Polityka jakości


Przedmiotem działalności PW SEGA jest handel materiałami elektroenergetycznymi.

Nadrzędnym celem P.W. „SEGA” jest aby klienci kojarzyli nas z dobrą, fachową obsługą i korzystnymi transakcjami handlowymi. Zadowolony klient jest podstawowym elementem strategii przedsiębiorstwa i gwarantem jej sukcesu.

 
Cel ten będziemy realizować poprzez:

  1. Świadome zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację Polityki Jakości w celu kształtowania wizerunku firmy i wdrażanie jej przy wykonywaniu codziennych zadań.
  2. Budowanie i rozwijanie konkurencyjnej oferty handlowej atrakcyjnej cenowo.
  3. Niedopuszczenie do nieświadomego obrotu towarów o niepełnej wartości.
  4. Sprawną obsługę logistyczną – zapewnienie terminowości dostaw.

Deklaruję osobiste zaangażowanie  w proces doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z przyjętej Polityki Jakości.

Łosiów, 04.01.2010r.

[drukuj]

Aktualności


Informacja

Informujemy, iż z dniem 22 marca 2021 r. nastąpiło przekształcenie SEGA Stanisław Gabruk Spółki komandytowa w spółkę jawną pod firmą SEGA Stanisław Gabruk Spółka jawna. [więcej]

Nowe wtyki wymienne

Dzięki nowym wtykowym wymiennym przewodom wykonywanie połączeń zgrzewanych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. [więcej]

Produkcja słupowych stacji transformatorowych

SEGA zakupiła prawa do produkcji słupowych stacji transformatorowych według rozwiązań zawartych w albumach typizacyjnych opracowanych przez P.P.U. ELPROJEKT. [więcej]

Członkostwo w STELEN

SEGA przystąpiła do Stowarzyszenia Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych „STELEN” w Poznaniu.


Certyfikaty


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012